Oes rapas, ¿e ti de quen ves sendo? Sen contraseña non traballo.